חיסכון שנותן לך יותר

ביטוח מנהלים או אחד משלושת אפיקי החיסכון הפנסיוני העיקריים במדינת ישראל. יתרונו הבולט של ביטוח המנהלים הוא בכיסוי שהוא מציע למצבי סיכון אפשריים, כך שמדובר לא רק בחיסכון, אלא גם בביטוח. צוות ארז הגליל סוכנים לביטוח יתאים עבורכם תכנית ביטוח מנהלים באחריות מקצועית

לקבלת הצעה לחץ כאן >>

למידע נוסף אודות ארז הגליל סוכנים לביטוח >>

מהו ביטוח מנהלים

במדינת ישראל קיימים שלושה ערוצי חיסכון פנסיוני עיקריים: ביטוח מנהלים, קרן פנסיה וקופת גמל. בעוד שני האחרונים מציעים חיסכון נטו והשקעה הונית, ביטוח מנהלים מציע גם אפשרות לשלב בתכנית רכיבי ביטוח חיים. כלומר, המבוטח, לפי בחירתו, יכול להורות שבעת מימוש מצב סיכון, כמו מוות או אובדן כושר עבודה, ישמש ההון הצבור בתוכנית כפיצוי, לפי התנאים הקבועים בפוליסה. בניגוד למרבית תכניות ביטוח החיים, אם לא יתממשו מצבי הסיכון, יקבל המבוטח את כספו, כמו בכל תכנית חיסכון פנסיוני אחרת, בעת הפרישה לגמלאות

יתרון נוסף של ביטוח מנהלים הוא היותו חוזה לכל דבר בין המבוטח לחברת הביטוח. היינו, כל התנאים בפוליסה קבועים במעמד הרכישה ואינם ניתנים לביטול או לשינויים. אין באפשרות חברת הביטוח להעלות את גובה הפרמיה החודשית או לסגת מהתחייבויות הנוגעות לגובה הכיסוי.

למעשה, הריסק הביטוחי נמצא על גבה של חברת הביטוח. מאחר וביטוח מנהלים נועד להיות קודם כל תכנית חיסכון, כל מצב של מימוש הריסק חורג מגבולות הפרמיה החודשית ומחייב את חברת הביטוח לפצות את המבוטח או את יורשיו לפי תנאי הפוליסה.

ביטוח מנהלים הוא מוצר איכותי ואמין לאורך זמן. צוות ארז הגליל סוכנים לביטוח, מקפיד להישאר מעודכן בכל ההתפתחויות בתחום ביטוח המנהלים בשוק הביטוח בכלל ובחברות הביטוח בפרט. כדי להתאים תכנית ביטוח מנהלים יעילה, חשוב להכיר את הלקוחות וללמוד על אורח חייהם ותכניותיהם העתידיות. צוות הסוכנות ילווה כל לקוח באחת ההחלטות החשובות של חייו, כדי שיהיה מכוסה וירגיש בטוח