קליק אחד ואתם מכוסים

אנחנו לשירותך

ריכוז תיק ביטוח :

בדיקות תשואות:

תביעות:

לצורך הגשת תביעה / בדיקה בנושא מימוש זכויות יש לפנות למשרדינו.

מומלץ להצטייד ב-

  • חומר רפואי
  • קבלות בגין הוצאות רפואיות (במידה ויש)
  • אישור ניהול חשבון בנק/ צילום צ'ק
  • צילום ת.ז
  • מסמכים נוספים לפי סוג התביעה

תמיד איתכם,

לכל שאלה נשמח לסייע- 046800415 / 0526539901