קשר ישיר לפיצוי מהיר

בעת אירוע ביטוחי, יש חשיבות ראשונה במעלה ליצירת קשר מיידי עם נציג ארז הגליל סוכנים לביטוח. נציגי הסוכנות זמינים לפנייה מצד הלקוחות בכל עת. המטרה העיקרית היא הנחייה מדויקת בכל שלבי תהליך הגשת תביעה, כדי שהטיפול בתביעה ייעשה ביעילות והפיצוי יהיה מהיר ומשביע רצון.

לפני הגשת תביעה על הלקוח ליצור קשר עם הסוכנות או עם ארז חזן, הבעלים.

לצורך הגשת תביעה / בדיקה בנושא מימוש זכויות יש לפנות למשרדינו.

מומלץ להצטייד ב-

  • חומר רפואי
  • קבלות בגין הוצאות רפואיות (במידה ויש)
  • אישור ניהול חשבון בנק/ צילום צ'ק
  • צילום ת.ז
  • מסמכים נוספים לפי סוג התביעה

תמיד איתכם,

לכל שאלה נשמח לסייע!

טלפון בסוכנות 04-6800415

טלפון ארז חזן 052-6389901