חיסכון אישי - פרט

רבים מאתנו מתלבטים היום היכן להשקיע ולחסוך את כספינו רוב האלטרנטיבות הקיימות בשוק ההון אינן מציעות פתרון אופטימאלי המשלב בין ניהול סיכונים ופיזור השקעות, לבין תשואה.
פוליסת החיסכון מציעה שילוב יעיל בין יתרונות תכנית החיסכון הבנקאית, לבין יתרונות קרנות הנאמנות בשוק ההון.

 

פוליסת החיסכון הינה פוליסת ביטוח ללא רכיב ביטוחי, המאפשרת לכם להשקיע את כספכם לכל מטרה, בכל טווח השקעה, באמצעות הפקדות חד פעמיות ו/או הפקדות חודשיות.

לפרטים נוספים ויצירת קשר >>

 יתרונות

• נזילות – פוליסת החיסכון ניתנת למשיכה חלקית ו/או מלאה בכל יום עסקים ללא התחייבות לתקופת השקעה וללא קנסות פדיון.
• גמישות – ניתן לבחור ולשלב בין הפקדות שוטפות לבין הפקדות חד פעמיות או השילוב ביניהן- כרצונכם.
• מבחר מסלולי השקעה – מבחר מסלולים בעלי מדיניות השקעה שונות ומגוונות, הניתנים לשילוב באותה הפוליסה בהתאם לצרכים בהתאמה מרבית.
• מעבר חופשי בין מסלולי השקעה – ללא הגבלה וללא עלות. המעבר אינו נחשב "אירוע מס".
• דחיית מס – המס בגין הרווח הריאלי מחושב רק בעת פדיון (בכפוף להסדר התחיקתי. הרווח מוגדר כהכנסה מריבית. האמור מהווה תמצית בלבד של הוראות החוק ואינו מהווה את כל הוראות החוק).
• הטבות מס ללקוחות בגיל פרישה (גיל פרישה – כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד – 2004. בכפוף להוראות החוק ההטבות ניתנות גם ליחיד שהוא או בן זוגו הגיעו לגיל פרישה ומלאו להם 55 שנים ב-1 בינואר 2003, בכפוף לתקרות הקבועות בחוק ו/או שיקבעו בחוק, ככל שיקבעו).
• הכנסה חודשית – ניתן להפקיד סכום חד פעמי לפוליסת החיסכון ומידי חודש יועבר ישירות לחשבון הבנק סכום חודשי קבוע לבחירתך.
• מידע אישי – ניתן לעקוב ולבצע שינויים בפוליסה שעל שמך באזור המידע האישי באתר האינטרנט / אפליקציה.